Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OSK 2560/12 - Wyrok NSA z 2013-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1860/13 - Wyrok NSA z 2013-12-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 603/13 - Wyrok NSA z 2013-08-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej