Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OW 237/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-22

Wniosek A. Z. o wymierzenie grzywny [...] za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy, sygn. akt II SO/Ol 28/11

I OW 73/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Wniosek A. Z. o wyłączenie sędziów i referendarzy WSA w Olsztynie oraz delegowanej sędzi Sądu Okręgowego Doroty Radaszkiewicz w sprawie ze skargi A. Z., sygn. akt II SO/Ol 3/13 o wymierzenie grzywny Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I OW 60/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-11

Wniosek A. Z. w sprawie o sygn. akt II SO/Ol 28/11 z wniosku A. Z. o wymierzenie grzywny P. S.A. Oddział Rejonowy w O .w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi