Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 110/19 - Postanowienie NSA z 2020-07-22

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Wa 544/18 ze skargi na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 34/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga F. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SO/Wa 39/19 z wniosku F. S. o wymierzenie Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w W. grzywny za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

I OPP 55/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygnaturze II SA/Wa 956/20 ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OPP 64/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

Skarga R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 258/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku z 10 lutego 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 110/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

Skarga R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 365/20 ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OPP 54/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

Skarga [...] Ltd z siedzibą w L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 301/20 ze skargi na bezczynność Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 108/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

Skarga R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie o sygnaturze II SAB/Rz 25/20 ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Sanoku w sprawie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 110/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga Z. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygnaturze II SAB/Wa 544/18 ze skargi na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 28/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-10

Skarga R. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygnaturze II SAB/Lu 58/19 ze skargi R. K. na przewlekłość postępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 31/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-24

Skarga Z. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 190/20 ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej