Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Kr 214/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Gminy G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 214/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-18

Wniosek Stowarzyszenia '[...]' o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Gminy [...]

II SAB/Kr 86/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy B.

II SAB/Kr 192/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy D. w przedmiocie zawiadomienia o terminie zwołania posiedzenia komisji rewizyjnej

II SA/Kr 879/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XIX/201/2014 Rady Gminy Koszyce w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koszyce

II SAB/Kr 265/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 177/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Gminy D. w przedmiocie przekazania pisma

II SAB/Kr 174/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy Klucze

II SA/Kr 494/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Miejskiej w S. w przedmiocie informacji publicznej