Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Kr 371/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z 27 czerwca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 847/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Kr 474/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek

II SAB/Kr 473/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w N. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku dotyczącego niedopełnienia obowiązków urzędniczych przez burmistrza

II SAB/Wa 308/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta [...]

III SAB/Gl 315/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 474/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w N. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Rady Gminy N. dodatkowego punktu obrad

II SAB/Kr 475/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w N. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku dotyczącego korekty uchwały