Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Kr 715/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Gd 111/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 1954/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy wydane w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia[...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej na wniosek

II SA/Kr 1784/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Bd 176/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanowił: oddalić wniosek.

I OSK 1038/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicz...

II SA/Wa 1954/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej na wniosek

II SA/Wa 29/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy udostępnienia do informacji publicznej

II SA/Rz 1417/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-13

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Wa 101/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   8