Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Gl 15/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji związanej z dokumentacją medyczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych

IV SAB/Gl 151/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

IV SAB/Gl 23/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

IV SAB/Gl 36/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie informacji publicznej zobowiązuje Wojewodę Ś. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] r. w terminie 14 dni od uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

IV SAB/Gl 56/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

IV SAB/Gl 66/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

IV SAB/Gl 15/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-22

Skarga L. B. na działalność Kierownika Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji związanej z dokumentacją medyczną

IV SA/Gl 901/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Gl 127/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

IV SAB/Gl 38/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   4