Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Wr 7/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Informatyki D. Urzędu Wojewódzkiego we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanowił odrzucić skargę

IV SAB/Wr 2/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SA/Wr 712/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej