Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II SA/Op 171/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Op 220/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej