Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GSK 321/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi K. K., A. C., V. S. na czynność Burmistrza Miasta L. nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji na jedno dziecko uchylić zaskarżone postanowienie.

II GSK 1433/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w L. w sprawie ze skargi M.W. na czynność Burmistrza Miasta M. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dotacji

II GSK 322/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi K. K., A. C., V. S. na czynność Burmistrza Miasta L. nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji na jedno dziecko

II GSK 2048/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w G w sprawie ze skargi K. K., A. C, V. Sz. na czynność Burmistrza Miasta L. nr [..] w przedmiocie dotacji dla przedszkoli