Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 563/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji udzielonej z budżetu pa...

II GZ 494/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dotacji przypadającej do zwr...

II GZ 316/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w G. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 6/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w G. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 2/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w G. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 7/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału WSA w G. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 245/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu jednostki samorządu te...

II GZ 312/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w G. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 80/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w G. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. , nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 228/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w P w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P , nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne
1   Następne >   +2   +5   7