Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony

II GSK 3612/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

II GZ 673/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie bezczynności organu w sprawie pozostawienia wniosku o umorzenie należności z tytułu ubezpieczeń społecznych bez rozpoznania