Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 366/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GSK 127/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

II GSK 131/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

II GSK 140/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

II GSK 142/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

II GSK 341/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie rozłożenia na raty spłaty kary pieniężnej

II GSK 266/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości

II GZ 407/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji...

II GSK 88/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

II GSK 187/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych po wznowieniu postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   8