Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Op 202/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-05

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

I SO/Op 2/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-04-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

I SO/Op 7/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata,

I SA/Op 342/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

I SA/Op 237/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-29

Sprawa ze skargi A. Ś. na czynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie potrącenia z należnego zasiłku macierzyńskiego wypłaconego nienależnie świadczenia rehabilitacyjnego

I SA/Op 43/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SO/Op 4/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata,

I SA/Op 179/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu środków wypłaconych na realizację zadania publicznego

I SA/Op 42/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie określenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewykorzystanych w 2011 r. oraz orzeczenie o ich zwrocie,

I SA/Op 12/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2015 r.
1   Następne >   +2   5