Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Op 23/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia wniesienia z uchybieniem terminu odwołania od decyzji odmawiającej umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

I SA/Op 518/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych

I SA/Op 51/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Op 189/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-08-04

Sprawa ze skargi ze skargi A Spółki z o.o. na czynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie wypłaty zaniżonej kwoty dotacji oświatowej za kwiecień 2020 r.

I SA/Op 167/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie wniesienia z uchybieniem terminu odwołania od decyzji w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

I SA/Op 315/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r.

I SA/Op 316/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za maj 2020 r.

I SAB/Op 1/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie wypłaty części dotacji

I SA/Op 168/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

I SA/Op 457/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy uwzględnienia sprzeciwu na zawiadomienie o zagrożeniu ujawnienia w Rejestrze Należności Publicznoprawnych informacji dotyczącej należności wynikającej z grzywny
1   Następne >   +2   6