Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Op 23/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia wniesienia z uchybieniem terminu odwołania od decyzji odmawiającej umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

I SA/Op 518/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych

I SA/Op 26/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

I SA/Op 24/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego