Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Op 12/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Op 86/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłacania składek za sierpień i wrzesień 2020 r.

I SA/Op 329/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-08

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Prezydenta Miasta Opole w przedmiocie weryfikacji liczby uczniów oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczania udzielonych szkole dotacji