Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Op 73/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wskutek wniosku o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych,

I SA/Op 174/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie utworzenia gminnego zakładu budżetowego

I SA/Op 576/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-21

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu w przedmiocie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej

I SA/Op 185/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-01-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu części dotacji

I SA/Op 202/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w O. w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego

I SA/Op 335/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Op 512/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

I SA/Op 322/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy

I SA/Op 399/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany budżetu gminy

I SA/Op 259/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewania proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
1   Następne >   +2   +5   +10   47