Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I GZ 23/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi A. W. na pismo Burmistrza Połczyna-Zdroju nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dotacji celowej z budżetu gminy

I GSK 1711/21 - Wyrok NSA z 2022-03-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. O. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w przedmiocie nieudzielenia dotacji w pełnej wysokości

I SA/Bk 54/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-06-10

Sprawa ze skargi S. Z. - Niepublicznego Przedszkola [...] w S. na czynność Burmistrza S. w przedmiocie niewypłacenia w należytej wysokości dotacji oświatowej w roku 2021

III SA/Wr 152/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-05-30

Sprawa ze skargi Z.L. na czynność Burmistrza P. w przedmiocie przyznania, ustalenia wysokości i wypłaty dotacji oświatowej za [...] r.

I GSK 557/22 - Wyrok NSA z 2022-06-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...],[...],[...] na czynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie udzielenia dotacji w niepełnej wysokości

I SA/Bk 54/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-04-22

Sprawa ze skargi S. Z. - Niepublicznego Przedszkola [...] w S. na czynność Burmistrza S. w przedmiocie niewypłacenia w należytej wysokości dotacji oświatowej

I GZ 315/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Kielcach w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi A. M. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy Busko

I SA/Ke 194/22 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2022-07-14

Sprawa ze skargi A. M. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w przedmiocie odmowy wypłaty dotacji oświatowej za lipiec, sierpień i wrzesień 2021 r.

I SA/Sz 324/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-05

Sprawa ze skargi A. W. na pismo Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie odmowy przyznania dotacji celowej

I SA/Ke 418/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-10-20

Sprawa ze skargi A. M. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie odmowy wypłaty dotacji oświatowej