Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2228/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Sprawa ze skargi W. K. na czynność Burmistrza Miasta M. wyrażoną w piśmie w przedmiocie ustalenia podstawy naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

V SA/Wa 2229/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Sprawa ze skargi I. K. na czynność Burmistrza Miasta M. wyrażoną w piśmie w przedmiocie ustalenia podstawy naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

V SA/Wa 2234/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Sprawa ze skargi A.R. na czynność Burmistrza Miasta M. wyrażoną w piśmie w przedmiocie ustalenia podstawy naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

I SA/Gd 703/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-24

Sprawa ze skargi K.K., A.C. V.S. na czynność Burmistrza Miasta L. w przedmiocie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych na jedno dziecko na 2012 rok

II GSK 525/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-04

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi I. K. na czynność Burmistrza Miasta [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia wysokości dotacji dla palcówek przedszkolnych

II GSK 523/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi D. S. na czynność Burmistrza Miasta M. znak: [...] w przedmiocie ustalenia wysokości dotacji dla palcówek przedszkolnych

V SA/Wa 2235/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Sprawa ze skargi E.N. na czynność Burmistrza Miasta M. wyrażoną w piśmie w przedmiocie ustalenia podstawy naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

V SA/Wa 2538/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-17

Sprawa ze skargi E. B. na czynność Burmistrza Miasta M. M. wyrażoną w piśmie w przedmiocie ustalenia podstawy naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

II GSK 562/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi E. N. na czynność Burmistrza Miasta M. , znak: [...] w przedmiocie ustalenia wysokości dotacji dla placówek przedszkolnych

I SA/Gd 702/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-24

Sprawa ze skargi K.K., A.C., V.S. na czynność Burmistrza Miasta L. w przedmiocie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych na jedno dziecko na 2011 rok
1   Następne >   2