Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Wr 47/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. W. w przedmiocie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007 r.

III SA/Wr 208/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

II GZ 231/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

V SA/Wa 1148/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-12

Wniosek w przedmiocie informacji o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej

III SA/Gl 1643/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-14

Sprawa ze skargi H. H. na pismo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddziału w w przedmiocie odmowy przyznania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

II GSK 445/08 - Wyrok NSA z 2008-11-06

Skarga kasacyjna na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

II GSK 447/08 - Wyrok NSA z 2008-11-06

Skarga kasacyjna na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

II GZ 89/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

II GSK 487/08 - Wyrok NSA z 2008-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

II GZ 92/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
1   Następne >   +2   +5   10