Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II GZ 384/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania i wypłacenia rekompensaty

II GZ 456/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w W. z 11 sierpnia 2011 r., sygn. akt VII SA/Wa 1641/11 w zakresie wezwania do uzupełnienia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przyznania i wypłacenia rekompensaty

II GZ 335/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-14

Zażalenie na zarządzenie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego

II GZ 478/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania i wypłacenia rekompensaty

II GZ 330/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania i wypłacenia rekompensaty

II GZ 331/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania i wypłacenia rekompensaty

II GZ 385/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania i wypłacenia rekompensaty

II GZ 387/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w W. z 19 kwietnia 2011 r., sygn. akt VII SA/Wa 1464/10 w zakresie wezwania do uzupełnienia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przyznania i wypłacenia rekompensaty

II GZ 401/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania i wypłacenia rekompensaty

II GZ 400/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania i wypłacenia rekompensaty
1   Następne >   2