Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 1548/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie uznania skargi na bezczynność za niezasadną

V SAB/Wa 3/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rozwoju w przedmiocie niezamieszczenia w wykazie gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok ...

V SA/Wa 1846/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2018

V SA/Wa 1190/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

I GSK 1470/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Rozwoju w przedmiocie niezamieszczenia w wykazie gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej

V SA/Wa 1719/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie określenia kwoty dotacji celowej przypadającej do zwrotu