Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 1172/13 - Wyrok NSA z 2014-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rekompensaty z tytułu normalizacji rachunkowości