Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 1513/15 - Postanowienie NSA z 2017-02-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi C. Sp. z o.o. w Ł. na czynność Prezydenta Miasta W. w postaci wydania zaleceń pokontrolnych w przedmiocie zwrotu dotacji oświatowej za lata 2012 i 2013

I SA/Ke 306/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-07-18

Sprawa ze skargi S.Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w W. na czynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji dla szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w zawodach niemedycznych w systemie zaocznym na rok 2017

II GSK 3993/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji

II GW 44/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-19

Wniosek w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego

V SA/Wa 660/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego W. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji

I SA/Ol 649/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-11-15

Sprawa ze skargi spółki A na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy udzielenia dotacji

V SA/Wa 549/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-28

Sprawa ze skargi P. B. w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

II GSK 2623/15 - Wyrok NSA z 2017-06-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w O. w sprawie ze skargi T. E. Spółki z o.o. w P. na czynność Prezydenta Miasta O. w przedmiocie rozliczenia dotacji

V SA/Wa 550/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-28

Sprawa ze skargi P. B. w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

II GSK 304/17 - Wyrok NSA z 2017-04-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia 'P.' w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie nierozliczenia w terminie dotacji
1   Następne >   +2   4