Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Sz 1085/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie z jej skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 256/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Sz 632/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jej skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie czynności egzekucyjnych

I SA/Po 330/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w sprawie zwrotu dotacji

II GZ 301/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. , Nr [...] w przedmiocie niewyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności pieniężnej z tytułu mandatu karnego kredytowego

I SA/Sz 701/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu części dotacji niewykorzystanej do końca 2010 r. wraz z odsetkami

III SA/Po 931/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-09

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego za nieuzasadnione;

I SA/Sz 284/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną

I SA/Lu 486/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności

I SA/Gl 140/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zwrotu otrzymanej dotacji w części wykorzystanej niezgodnie z umową o dotację wobec wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi
1   Następne >   +2   +5   +10   14