Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gd 939/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonej egzekucji administracyjnej

V SA/Wa 643/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Lu 362/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranej dotacji w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Po 751/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-22

Wniosek w przedmiocie zwrotu kwoty dotacji

I SA/Sz 741/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Gd 940/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonej egzekucji administracyjnej

I SA/Gl 618/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Bd 11/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Sz 1316/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

V SA/Wa 2305/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-23

Skarga Fundacji [...] w W. na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia wysokości dotacji celowej przypadającej do zwrotu
1   Następne >   3