Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Gl 523/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w Ż. w przedmiocie ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej (odmowa umorzenia należności)

I SA/Gl 851/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-23

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] po wyroku uchylającym wydanym przez WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 917/12 w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Gl 852/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-23

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] po wyroku uchylającym wydanym przez WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 923/12 w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SAB/Gl 14/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym

I SA/Gl 928/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w M. z siedzibą w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków PFRON

I SAB/Gl 14/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty B. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

I SAB/Gl 14/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty B. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON

I SA/Gl 1003/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-30

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w L. na czynność Starosty Będzińskiego w przedmiocie odmowy przekazania dotacji dodatkowej

I SA/Gl 120/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-18

Sprawa ze skargi A. Z. na czynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie obniżenia dotacji

I SAB/Gl 19/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty T. w przedmiocie zwrotu części dotacji udzielonej na 2015 r.
1   Następne >   2