Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GW 8/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa świadka oraz wynagradzania za utracony zarobek

II GW 29/15 - Postanowienie NSA z 2016-05-10

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności pieniężnej z tytułu wykonania niezbędnych...

II GSK 4033/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Gminy [...] na informację Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie wniosku o dofinansowanie zadania

II GSK 695/15 - Wyrok NSA z 2016-09-22

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany statutu szpitala

II GZ 1251/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 682/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GW 20/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa świadka oraz wynagrodzenia za utracony zarobek

II GW 21/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie skargi na Starostę W.