Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Gl 548/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-11

Sprawa ze skargi Gminy K. na czynność Wojewody [...] w przedmiocie dotacji oraz subwencji z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego

III SA/Gl 1141/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

III SA/Gl 284/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SAB/Gl 16/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie absolutorium dla organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego

III SA/Gl 1141/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody S. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej uchyla zaskarżone postanowienie.

III SA/Gl 1326/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie: egzekucji należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SA/Gl 1747/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SA/Gl 329/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SA/Gl 410/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Gl 2041/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego województwa
1   Następne >   +2   +5   8