Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gl 1040/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-08-22

Sprawa ze skargi Gminy T. na akt nadzoru Wojewody Ś. w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego gminy w spłacaniu należności pieniężnych (ulgi, do których nie stosuje się przepisów ustawy

I SA/Gl 1879/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego gminy w sprawie ulg w spłacaniu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej.