Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Gl 1326/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie: egzekucji należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SA/Gl 1732/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-30

Sprawa ze skargi Gminy K. na pismo Wojewody Ś. w przedmiocie dotacji oraz subwencji z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego

III SA/Gl 1326/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata