Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 916/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku w sprawie udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 678/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Skarga S. S. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy podania nazwisk i dalszych danych identyfikujących tożsamość osób, których dane zostały zanonimizowane w udostępnionych dokumentach

II SA/Wa 1145/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów