Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

IV SA/Gl 933/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-09

Sprawa ze skargi L. B. na pismo Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w K. - Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnienia informacji