Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Po 385/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

V SA/Wa 2371/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dofinansowania projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 438/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich dla gospodarstwa niskotowarowego

V SA/Wa 1043/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

V SA/Wa 1385/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

V SA/Wa 590/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu działania ‘’ułatwiania startu młodym rolnikom’’

V SA/Wa 1349/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

V SA/Wa 1776/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-13

Wniosek w przedmiocie dofinansowania realizacji projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 'Ułatwianie startu młodym rolnikom'

V SA/Wa 1114/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

V SA/Wa 595/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   48