Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Kr 1057/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności do gruntów rolnych

I SA/Kr 1057/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności do gruntów rolnych na rok 2007 i nałożenia sankcji

I SA/Kr 1247/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności bezpośredniej lub płatności uzupełniającej do gruntów rolnych na rok 2007

I SA/Kr 521/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności

I SAB/Kr 6/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2007r.

I SA/Kr 1120/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-17

Wniosek w przedmiocie płatności do gruntów rolnych na rok 2007

I SA/Kr 1260/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2007r.

I SA/Kr 1224/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Kr 268/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2006

I SA/Kr 836/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych za rok 2007
1   Następne >   +2   4