Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II SA/Op 494/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu , nr [...] w przedmiocie stw...

I SA/Op 108/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na zalesienie na 2019 r.

I SA/Op 286/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-11-12

Sprawa ze skargi M. W. na informację Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania grantu

I SA/Op 265/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania płatności rolno

I SA/Op 436/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania płatności rolno

I SA/Op 131/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-04-29

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Marta Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A Spółki z o.o. od decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej kwotę nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2016 r. i przeka...

I SA/Op 166/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2019r.

I SA/Op 117/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-05-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie nieuwzględnienia protestu w sprawie dofinansowania projektu pn. '[...]'

I SA/Op 183/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2011

I SA/Op 139/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia protestu związanego z oceną projektu pn. '[...]'
1   Następne >   2