Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Op 536/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2013 r.

I SA/Op 530/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

I SA/Op 150/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2014 r.

I SA/Op 499/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2012 r.

I SA/Op 161/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2019r.

I SA/Op 105/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia protestu dotyczącego wniosku o dofinansowanie projektu pn. 'Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej

I SA/Op 138/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2019 r.

I SA/Op 86/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2018 r.

I SA/Op 42/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania po wznowieniu postępowania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2018 r.

I SA/Op 174/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie negatywnego rozstrzygnięcia protestu w sprawie o dofinansowanie projektu pn. 'Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Brzegu poprzez działania edukacyjno
1   Następne >   3