Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

V SA/Wa 214/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-04

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

V SAB/Wa 22/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności

V SAB/Wa 11/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-06

Wniosek w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

V SA/Wa 1608/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-04

Wniosek w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

V SAB/Wa 11/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-09

Wniosek w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu

V SO/Wa 4/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych złożonego przed wpłynięciem skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

V SA/Wa 871/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-24

Wniosek w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

V SAB/Wa 5/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-04

Wniosek w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu

V SA/Wa 1077/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-18

Wniosek w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków unijnych

II GZ 806/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej p...
1   Następne >   3