Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GSK 630/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 2517/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 936/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-29

Skargi kasacyjne K. L., P. U., W. P. od postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg K. L., P. U., W. P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr ... w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członków zarządu

II GSK 280/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 955/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w sprawie dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1000/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w sprawie dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej