Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

V SA/Wa 25/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 3169/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie: określenie kwoty dofinansowania ze środków unijnych przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 3842/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty zwrotu dofinansowania

V SA/Wa 3367/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

II GSK 2929/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 3132/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 3715/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-19

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dofinansowania ze środków unijnych

II GSK 2920/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 2891/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-06

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków unijnych