Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 65/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 937/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

V SA/Wa 3948/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 4237/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SAB/Wa 24/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie rozpatrzenia protestu

V SA/Wa 3868/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania ze środków unijnych przypadającej do zwrotu