Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 65/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 937/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem