Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 3330/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] czerwca 2015 r. Nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 3280/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] maja 2015 r. Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur