Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 630/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 2517/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1001/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 936/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-29

Skargi kasacyjne K. L., P. U., W. P. od postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg K. L., P. U., W. P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr ... w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członków zarządu

II GSK 280/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 65/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 937/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

II GSK 955/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w sprawie dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1000/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w sprawie dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej