Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GZ 107/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów , nr [...] w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania z tytułu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej postan...

I GSK 600/20 - Wyrok NSA z 2020-08-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [A.] Sp. z o.o. w D.G. na informację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr [...] w przedmiocie negatywnej oceny projektu

I GZ 35/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 995/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

I GSK 589/18 - Wyrok NSA z 2020-08-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 1396/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowa wznowienia postępowania:

V SA/Wa 1393/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności i zobowiązanie do zwrotu wydatków w ramach dofinansowania ze środków unijnych

I GSK 1575/18 - Wyrok NSA z 2020-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

I GSK 2113/19 - Wyrok NSA z 2020-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję N. w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych

I GSK 558/18 - Wyrok NSA z 2020-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rozwoju (obecnie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   4