Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Gl 791/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-16

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w C. na negatywną ocenę Województwa [...] w przedmiocie odmowy podpisania umowy o dofinansowanie środkami unijnymi wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2007

III SA/Gl 791/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-10

Sprawa ze skargi 'A' sp. z o.o. w C. na negatywną ocenę Województwa [...] w przedmiocie odmowy podpisania umowy o dofinansowanie środkami unijnymi wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2007