Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I FSK 1612/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi M. R.-P. na interpretację Ministra Finansów , Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Kr 475/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-09-01

Sprawa ze skargi P. P., na indywidualną interpretację Ministra Finansów, w przedmiocie podatku od towarów i usług,

II FSK 1277/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-22

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I FSK 1658/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi L. S.A. z/s w S. na interpretację Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług

I FSK 2012/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-14

Sprawa ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w W.) od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi 'G.' w L. na interpretację Ministra Finansów nr ... w przedmiocie podatku od towarów i usług