Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Wr 100/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-29

Sprawa ze skargi Województwa D. na indywidualną interpretację Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Wr 319/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-17

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrz Miasta i Gminy S. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Bd 106/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-04-12

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta i Gminy J. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Go 198/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-07

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. na indywidualną interpretację Burmistrza Miasta w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Go 209/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-08-31

Sprawa ze skargi P sp. z o.o. na indywidualną interpretację Burmistrza Miasta w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Bd 772/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-14

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza M. i G. J. P. w przedmiocie podatku od nieruchomości.

I SA/Bd 778/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-20

Sprawa ze skargi i. Sp. z o.o. E. Sp. k. na interpretację Burmistrza Miasta i Gminy D. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Gl 1316/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-29

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w O. na interpretację Burmistrza Miasta i Gminy O. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Wr 2001/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Gminy T. w przedmiocie podatku od nieruchomości