Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Op 93/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Galewice w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 69/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nysie w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 82/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SAB/Op 54/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SAB/Op 87/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 70/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 90/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 77/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej w przedmiocie informacji publicznej